home czytelnia wróżki
Regulamin
§ 1
Postanowienia i informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usług prowadzenia pogawędek o tematyce ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS.
2. Organizatorem serwisu Astrolinia.pl jest RG-SystemX z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wiejskiej 81, 27-400 Ostrowiec Św, NIP 8641026842 REGON 830206271 (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

§ 2
Korzystanie z Usługi
1. Celem serwisu jest pośrednictwo w realizacji usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów pomiędzy Użytkownikami serwisu a Centrum Operatorskim organizatora.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi wróżbiarskie, oparte o wskazania kart Tarota, astrologię i inne techniki wróżenia, świadczone pośrednictwem SMS Premium, telefonicznie, oraz strony internetowej, mają charakter zabawy i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskanym wynikiem.
3. Organizator zastrzega, że informacje na stronie www, oraz wizerunki i opisy osób i zdarzeń mogą być fikcyjne, oraz mogą nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości.
4. Organizator zastrzega, że informacje przekazywane podczas realizacji usług doradczych, oparte o wskazania kart Tarota, astrologię i inne techniki wróżenia, mogą być fikcyjne, oraz mogę nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskanym wynikiem.
5. Użytkownik, który chce otrzymać poradę lub inną informację za pośrednictwem SMS wysyła SMS o treści APL (lub innej wskazanej w serwisie) na numer wskazany w serwisie; 72480, 72880, 73480, 73880, 74480, 79480, 91400, 91900, 92022 lub 92550. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS wynosi - na numer 71480 - 1,23zł z VAT, na numer 72480 i 72880- 2,46zł z VAT, na numer 73480 i 73880 - 3,69zł z VAT, na nuemr 74480 - 4,92zł z VAT, na numer 79880 - 11,07zł z VAT, na numer 91400 - 17,22zł z VAT, na numer 91900 - 23,37zł z VAT, na numer 92022 - 27,06zł z VAT, na numer 92550 - 30,75zł z VAT
6. Po wysłaniu SMS-a na numery 71480, 72480, 73480, 74480, lub 72880, 73880 użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną z informacją od Doradcy, że jest on gotowy do rozmowy. Następnie rozpoczyna się rozmowa za pośrednictwem SMS. Doradca jest dostępny od godziny 8-24, wszystkie pytania zgłoszone po godz. 24 będą realizowane w dniu następnym. Po wysłaniu SMS na pozostałe numery użytkownik otrzyma kod który umożliwi mu skorzystanie z innych funkcji serwisu Astrolinia.pl, np. rozmowę z Doradcą za pośrednictwem czatu, lub wysłanie do Doradcy wiadomości e-mail.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej rozmowy z Doradcą.
8. Każdy użytkownik może korzystać z serwisu dowolną ilość razy.
9. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
10. Do korzystania z usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe oferowane przez operatorów komórkowych.
11. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
12. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych.
13. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, lub pod błędny numer, organizator wysyła zwrotną wiadomości SMS z informacją, że wiadomości SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólne normy moralne.
15. Organizator usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
16. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z usługi.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, - problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych lub o charakterze siły wyższej. - korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, - przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych.

§ 3
Postanowienia końcowe i reklamacje
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na niniejszej stronie internetowej.
2. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pod adres e-mail: info@astrolinia.pl, z tytułem "REKLAMACJA".
3. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez organizatora w formie elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Obserwatorium
astrologiczne
2016 © astrolinia.pl - wydanie 1/42/2021